Det viktigaste från FNs klimatpanel – träffa svenska experter

FNs klimatpanel IPCC tar i veckan ställning till den syntesrapport som avslutar panelens fleråriga och femte vetenskapliga utvärdering av kunskapen om klimatförändringarna. Syntesrapporten innehåller budskap om klimatets förändring, möjligheterna till anpassning och om vad som krävs för att motverka klimatförändringarna. Målgruppen är beslutsfattare och rapporten är ett viktigt underlag inför FNs klimatförhandlingar i Paris 2015.

Fler än 350 delegater från drygt 120 länder diskuterar för närvarande slutrapportens innehåll vid IPCCs möte i Köpenhamn. Vid pressfrukosten måndag den 3 november, berättar svenska klimatexperter om rapportens viktigaste budskap. På plats finns deltagare i den delegation som representerar Sverige i Köpenhamn. Vid pressfrukosten medverkar också klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Anmälan till pressfrukosten

Representanter från media som vill delta i pressfrukosten anmäler sig till annakarin.norberg@smhi.se senast den 31 oktober.

Tid: måndag den 3 november kl 08.45 – 10.00

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm

På programmet:

Lars Bärring, forskare och nationell kontaktpunkt för IPCC, SMHI, ledare av den svenska delegationen i Köpenhamn
Om IPCC-processen, sammanfattning och reflektioner från Köpenhamnsmötet

Markku Rummukainen, professor klimatologi, Lunds universitet /klimatexpert SMHI, medförfattare i IPCC AR5
Syntesrapporten med fokus på delrapport 1 (den naturvetenskapliga grunden) och delrapport 2 (effekter, anpassning och sårbarhet)

Reino Abrahamsson, utredare, klimatpolitik i EU och Sverige, Naturvårdsverket
Syntesrapporten med fokus på delrapport 3 (Att begränsa klimatförändringarna)

Åsa Romson, klimat- och miljöminister.

På plats och tillgängliga för frågor finns även;

Richard Klein, senior forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI), och samordnande huvudförfattare till kap 16 i IPCC:s rapport från arbetsgrupp 2.

Kenneth Möllersten, projektledare, Energimyndigheten.