Bäst arbetsvillkor på SMHI

SMHI får för andra året i rad en hedrande förstaplacering i undersökningen Arbetsvillkorindex. Undersökningen speglar arbetsvillkoren på en arbetsplats, t ex för att behålla och rekrytera personal.

Ett hundratal organisationer och företag deltar i undersökningen som genomförs av Nyckeltalsinstitutet. Institutets verksamhet bygger på en bred forskning, och bland annat utförs den årliga mätningen av Arbetsvillkorindex.

Indexet ska spegla organisationens arbetsvillkor för att behålla och rekrytera medarbetare, för ett bra verksamhetsresultat och för ett mänskligare arbetsliv.

Mätningarna görs utifrån en mängd faktorer och utgår från statistik, t ex sjukfrånvaro, utvecklingsmöjligheter, personalomsättning, arbetstidsförhållanden, andel korttidsanställda, ekonomi, ålders- och könsfördelning.

- Vårt resultat bygger på ett kontinuerligt arbete och successiva förbättringar. Vi värnar bland annat om en bra balans mellan fritid och arbetsliv, ett gott ledarskap, delaktighet och engagemang, säger Ewa Borg, personalchef.

Mer information om Arbetsvillkorindex:

Nyckeltalsinstitutet

Mer information:
Ewa Borg, personalchef SMHI, 011-495 81 25
ewa.borg@smhi.se
Eva-Lena Jonsson, informationschef SMHI, 011-495 83 14
eva-lena.jonsson@smhi.se