Vision

Vår vision är att vara en lyhörd och nytänkande aktör som skapar ökad säkerhet, framförhållning och nytta för samhälle och näringsliv som påverkas av väder, vatten och klimat.

Genom förståelse för samspel, konsekvenser och processer ger vi användaren kvalificerat beslutsunderlag och väsentlig kunskap i sitt agerande.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är vår styrka. Vi tror att delaktighet, tilltro och ansvar ger förutsättningar för personer att växa.