SMHI i Almedalen 2019

Almedalsveckan 2019 pågår den 30 juni – den 7 juli. Under veckan kommer Visby att fyllas av en rad evenemang som riktar sig till bland andra politiker och beslutsfattare. SMHIs experter finns på plats och kommer till exempel att förmedla kunskap kring torka och vattenbrist i ett seminarium den 3 juli.

– Almedalen är en viktig arena där vi kan sprida kunskap och delta i olika forum där vår expertis kommer till nytta. På plats under veckan får vi möjlighet att träffa andra experter och beslutsfattare, och kan diskutera viktiga samhällsfrågor, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Almedalen i Visby

SMHI arrangerar ett seminarium om vattentillgång och vattenbrist den 3 juli. Rubriken för seminariet är ”Torka och vattenbrist nu och i framtida klimat – orsaker, effekter och möjliga åtgärder”. En av de medverkande är Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt

– Klimatet blir ju varmare, och det kan ge problem med torka och tillgång till vatten. Vi vill lyfta frågan och ge inspel om hur samhället kan agera när behovet av vatten är större än tillgången. Dessutom ska vi prata om vilka åtgärder som kan ge mest effekt, berättar Niclas.

Under seminariet medverkar också Susanne Pettersson som är VA-chef på Region Gotland. På Gotland har problemen med vattentillgång visat sig tydligt de senaste åren, och dessutom har vattenbristen sammanfallit med semestertider då det är väldigt mycket människor på ön.

Helen Ivars Grape
Helen Ivars Grape

– Vi kommer att beskriva hur SMHIs tjänster kan ge en region bättre koll på läget, och bidra till att man kan agera utifrån tydliga beslutsunderlag, berättar Helen Ivars, produktchef hydrologi, SMHIs affärsverksamhet, som också är med i seminariet.

Många intresserade av vattenfrågan

Just vattentillgång är ett hett ämne i Almedalen i år. Niclas Hjerdt kommer att medverka i flera seminarier som tar upp ämnet.

– De senaste åren har Sverige upplevt torka och vattenbrist i en ovanligt omfattande skala. På många håll har rekordlåga nivåer uppmätts, och på andra håll får man gå flera decennier tillbaka i tiden för att hitta jämförbara nivåer. Situationen har varit ansträngd och visat brister i både kommunal och enskild vattenförsörjning. Samtidigt finns risk att stora miljövärden drabbas när efterfrågan på vatten överskrider tillgången. Frågor om framtidens vattentillgång och hållbar vattenanvändning gör att SMHIs expertkunskaper inom klimat och hydrologi efterfrågas brett inom samhället, säger han.

Även Karin Hjerpe, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, kommer att medverka i ett seminarium om vattenbrist, då med fokus på klimatanpassning. Seminariet hålls den 1 juli och arrangeras av SIWI, Stockholm International Water Institute.

Klimatanpassning och havsmiljö

Region Östergötland har flera aktiviteter under veckan. Under rubriken ”Visual Agenda 2030 – från ord till handling mot de globala målen” ska regionens kompetens inom visualisering visas. Den 1 juli deltar Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, för att berätta om det klimatanpassningsspel som SMHI utvecklat, baserat på Minecraft.

Effekter av klimatförändring i haven står i fokus på ett seminarium om ekosystembaserad havsförvaltning som Havs- och vattenmyndigheten arrangerar den 2 juli. Här medverkar SMHIs forskningschef Helén Andersson och Sam Fredriksson, forskare och koordinator för den oceanografiska forskningen på SMHI.