SMHI i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om klimat- förändringar och hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden.
I Almedalen medverkar också experter från SMHI i ett antal aktiviteter som andra organisationer arrangerar. Då handlar det om allt ifrån havsmiljö till klimatförändring och fastighetsvärden.

Hornstull

Klimatforskningen visar tydligt att det blir varmare. Vi kan få problem med torka och tillgång till vatten. Samtidigt kommer skyfallen och värmeböljorna att bli fler och mer intensiva. Detta gör att vi behöver rusta våra städer för de framtida förändringarna, som både utmanar och ställer krav på vår samhällsplanering.

Hur ser scenarierna ut för Sverige och hur pass redo är våra städer för ett förändrat klimat?

Halvdag 4 juli: Hållbara städer i framtida klimat

Under årets Almedelsvecka arrangerar SMHI en halvdag, den 4 juli, om hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden. Under förmiddagen belyser vi hur klimatet förändras och ger inspel om bland annat kartläggning av skyfall och förändrad luftkvalitet, dricksvattenförsörjning, samt klimatanpassning genom planerad reträtt för att hantera risk för översvämningar när havsnivån stiger.

Fyra seminarier varvas med dialoger och panelsamtal. Det finns också möjlighet att mingla och ställa frågor till experterna på plats.

Tid: onsdag den 4 juli kl. 08:45 - 12:00

Plats: Skeppargatan 26 (trädgård), Visby

Regn - seminarium Almedalen Micro Weather

Kl. 09:00 – 09:40: Nya nyttor med befintlig infrastruktur - regnmätning med mobilnät
Kunskap om aktuell nederbörd kan medföra stora samhällsvinster. SMHI och Ericsson har tagit fram en metod för att mäta regnmängd.
Om seminariet i programmet för Almedalsveckan

Christian Rönnebring
Christian Rönnebring.

Medverkande:

  • Christian Rönnebring, affärsutvecklare SMHIs affärsområde New Ventures, SMHI
  • Jonas Hansryd, head of microwave and mm-wave hardware research, Ericsson
Dricksvatten - seminarium i Almedalen 2018

Kl. 09:40 – 10:20: Dricksvatten idag och i ett framtida klimat 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste vi genom korta tillrinningsprognoser och långa säsongsprognoser planera vattenuttag och vattenresurshantering. Om seminariet i programmet för Almedalsveckan

Helen Ivars Grape
Helen Ivars Grape.
Sofia Åström
Sofia Åström.

Medverkande:

  • Helen Ivars Grape, hydrolog, SMHI
  • Sofia Åström, hydrolog, SMHI
  • Susanne Pettersson, avdelningschef VA, Region Gotland
Planerad reträtt - seminarium i Almedalen 2018

Kl. 10:20 – 11:00: Klimatanpassning genom planerad reträtt när havsnivån stiger
Behöver vi flytta våra städer när havsnivån stiger? Genom att använda visualiseringsteknik som verktyg kan möjligheter med planerad reträtt åskådliggöras.
Om seminariet i programmet för Almedalsveckan

Medverkande:

  • Gunnel Göransson, geolog. Tekn. DR, SGI
  • Christoffer Pettersson-Hernestig, Hållbarhetsstrateg, Trelleborgs kommun
Utomhusmiljö - seminarium i Almedalen 2018

Kl. 11.00 – 11.40: Utformning av utomhusmiljön med människan i centrum
Hur planering av framtida bebyggelse, bland annat arkitekturval och tillgång till gröna ytor och vegetation, kan bidra till att skapa en stad där man mår bra, lever länge och trivs.
Om seminariet i programmet för Almedalsveckan

Medverkande:

Lena Strömbäck
Lena Strömbäck.
  • Lena Strömbäck, enhetschef luftmiljöforskning, SMHI
  • Viktor Sjöberg, Hållbarhetsspecialist Civilingenjör, hållbara energisystem, WHITE arkitektbyrå
  • Alejandro Pacheco Diéguez, Digital sustainable designer, Arkitekt SAR/MSA MSc energy-efficient environmental building design, WHITE arkitektbyrå

.

Moderator för samtliga seminarier är Signild Nerheim, oceanograf, SMHI.

Signild Nerheim
Signild Nerheim.