Seminarium: Värmeböljor - vetenskap, åtgärder och kostnader

Välkommen till SMHIs klimatseminarium den 4 juli i Almedalen. Seminariet fokuserar på värmeböljor i ett framtida klimat.

Fler och mer intensiva värmeböljor innebär stora utmaningar för människors hälsa, exempelvis äldre och personer med särskilda sjukdomar. Forskning visar att dödligheten ökar markant.

Hur ska vårdsektorn hantera det ökade trycket under den tid på året när bemanningen idag kanske är som lägst? Och vem ansvarar för att skydda de personer som inte omfattas av vård och hemtjänst?

Under seminariet samtalar experter om utmaningarna vi står inför och vilka åtgärder som behövs. Krävs systemändringar - snarare än stora investeringar - för att rädda många liv?

Tid: Måndag 4 juli kl 15.30 – 16.30

Plats: Klosterlängan (S:ta Karin kyrkoruin, Katarinagatan), Visby

Medverkande

Åsa Sjöström, Verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI (moderator)

Bertil Forsberg, professor, Umeå universitet

Thomas Hansson, ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Greta Smedje, utredare, Folkhälsomyndigheten

Mattias Hjärpe, föreståndare, Centrum för klimatpolitisk forskning

Elin Sjökvist, klimatexpert, SMHI

Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI

Seminariet är en del av SMHIs klimathalvdag ”Nytt klimat nya utmaningar – vetenskap, åtgärder och kostnader”, som även innehåller ett seminarium om skyfall i ett framtida klimat, samt utställningar kring klimat, oceanografi och verktyg för klimatanpassning.

Översvämning och torka