Lär dig mer om konsekvensbaserade vädervarningar på Mötesplats Samhällssäkerhet den 19-20 november

Den 19-20 november medverkar SMHI på tvådagarskonferensen Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan i Stockholm, ett arrangemang för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. I SMHIs monter får du information om konsekvensbaserade vädervarningar och vad det nya sättet att arbeta med vädervarningar innebär för din organisation. Vi medverkar även i seminarieprogrammet.

Besök oss i monter F 01

Vad är konsekvensbaserade varningar? När ska de införas? Vilka förändringar kommer införandet innebära för din organisation? Vi vill gärna höra dina frågor och synpunkter! I SMHIs monter kommer vi att rigga med personer som är redo att besvara dina frågor och berätta om det senaste i införandeprojektet.

Isa Alt Åkermark
Isa Alt Åkermark

 – I SMHIs monter kommer du ha möjlighet att prata med våra meteorologer, hydrologer och oceanografer. Det blir också tillfälle att mingla och nätverka med andra aktörer som vill diskutera det nya förhållningssättet till vädervarningar och arbetet med dem, säger Isa Alt Åkermark, ansvarig för införandeprojektets externa kommunikation och kontaktperson för SMHIs medverkan på Mötesplats Samhällssäkerhet.

Konsekvensbaserade vädervarningar i seminarieprogrammet

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. På ett av konferensens seminarium kommer SMHI att berätta om hur konsekvensbaserade vädervarningar ska ge bättre förutsättningar för samhället att rusta sig i tid och hur enskilda personer får bättre möjligheter att förbereda sig inför besvärliga väderlägen.

Camilla Palmér
Camilla Palmér

 – Seminariet kommer även att beskriva vägen fram till ett nytt arbetssätt för berörda samhällsaktörer, ett arbetssätt som utgår från befintliga rutiner och samverkansformer inom det svenska krishanteringssystemet, berättar Camilla Palmér, projektledare för införandeprojektet och medverkande i SMHIs framförande.

Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet är en tvådagarskonferens och vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Besökarna kommer från bland annat myndigheter, länsstyrelser, privata företag, kommuner, universitet/högskolor och landsting. Konferensen pågår den 19-20 november med cirka 40 seminarier och runt 60 utställare. Konferensen Mötesplats Samhällssäkerhet arrangerades första gången 2011.