Presentation på nätverksträff TiB

Igår presenterades konsekvensbaserade varningar på nätverksträff TiB som MSB arrangerar. Vi fick ett positivt mottagande och flera intressanta frågor. 

På årets Nätverksträff för TiB deltog flera olika aktörer, och en av punkterna på agendan var konsekvensbaserade varningar. Fredrik Linde och Åsa Granström från SMHI presenterade resultatet från pilotprojektet, och bland deltagarna fanns också Else-Marie Norin som representerade Länsstyrelsen i Jämtland under projektet. 

Konsekvensbaserade varningar mottogs med ett stort intresse och det kom flera bra frågor och kommentarar. Tidsaspekten i processen, bedömningsgrunderna, och förståelsen hos allmänheten är viktiga områden att jobba med.  Ett förslag var att döpa om klassbeteckningarna på varningar för att tydligare visa på en förändring mot nuvarande system.

Bilden visar det ordmoln som deltagarna skapade efter föredraget, med sina spontana reaktioner på vad de nyss hade hört. Roligt att se hur positivt det tas emot samtidigt som man inser svårigheterna.

Ordmoln efter presentation på nätverksträff TiB i november 2018
Ordmoln efter presentation på nätverksträff TiB i november 2018 Förstora Bild