Kontaktperson hos varje länsstyrelse

I tisdags träffade införandeprojektet Försvarsdirektörsnätverket och berättade om projektet och föregående arbete kring konskvensbaserade varningar. I detta forum finns alla länsstyrelser representerade. Man ser positivt på projektet och lovade bidra med varsin kontaktperson. 

För att kunna införa konsekvensbaserade vädervarningar i Sverige på ett bra sätt är det viktigt att alla länsstyrelser ställer sig bakom konceptet och det nya arbetssättet. I tisdags var därför projektägare Fredrik Linde och delprojektledare Åsa Granström inbjudna att presentera projektet för alla länsstyrelsers försvarsdirektörer vid deras regelbundna möte. 

Konsekvensbaserade varningar och den föreslagna metodiken togs emot mycket väl och länsstyrelserna kommer att bidra med varsin kontaktperson till projektet. Det är viktigt att på detta sätt kunna nå varje länsstyrelse för att kunna informera och föra en dialog kring till exempel relevanta tröskelvärden, riskfaktorer och konsekvenser för varje enskilt län. Utöver detta deltar även vissa länsstyrelser i projektgruppen där övergripande metodik och riktlinjer arbetas fram. Försvarsdirektören för länsstyrelsen i Västra Götaland deltar även i projektets styrgrupp.