Konsultförfrågan utskickad

Det införandeprojekt för konsekvensbaserade varningar som planeras starta i vår kommer behöva konsultstöd, och en förfrågan på konsultresurs har nu skickats ut.  

I det införandeprojektet som planeras kommer en konsult att användas dels i det övergripande projektledarskapet och dels i att leda delprojekten kring regionala och lokala bedömningsstöd. För att få fram ett riktigt bra förfrågningsunderlag med en kravbild så har vi bl a tagit hjälp av Håkan Alexandersson vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

En förfrågan om konsultresurs har nu publicerats på Tendsign för våra ramavtalsleverantörer. Sista anbudsdag är nobeldagen, den 10 december. Intervjuer och slutgiltigt val av konsult kommer att ske i början av nästa år.