Förankringsarbete pågår

Under hösten pågår arbetet med att förankra projektresultatet i olika forum där vi möter berörda samhällsaktörer. Flera presentationer har genomförts, och fler är inbokade.

När pilotprojektet avslutades var alla projektdeltagare eniga om att arbetet borde fortsätta mot ett införande. Ett viktigt steg i detta är att förankra resultatet hos berörda samhällsaktörer och i forum och ledningar hos beslutande myndigheter.

SMHI har under hösten besökt Länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland och Kalmar, och då passat på att berätta om projektet och planerna framöver . Längre fram i höst kommer vi också att besöka Länsstyrelsen i Sörmland, samt berätta om projektet vid TiB nätverksträffen och Vattenkraftsdagarna. Vi hoppas också få möjlighet att diskutera Konsekvensbaserade varningar med Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO), där alla länsstyrelser är representerade, i december.

Vi upplever ett positivt mottagande av projektet överallt. Man ser utmaningarna, men också de stora vinsterna för samhället med konsekvensbaserade varningar som gör det värt att gå vidare mot ett införande.  

Kontakta oss gärna med förslag eller inbjudningar till andra forum som är viktiga för förankringen av konsekvensbaserade varningar.

Som stöd till projektmedarbetare  som  ska presentera resultatet i den egna organisationen, finns en presentation på denna hemsida, och ni förstås alltid välkomna att ta en kontakt med oss om ni vill diskutera innehåll och upplägg.