Ansökan inskickad om medel för införandeprojekt

Nu är en ansökan om 2:4 medel inskickad till MSB för ett införandeprojekt av konsekvensbaserade vädervarningar. Projektet planeras att starta i mars 2019 och avslutas i december 2020.

Som en direkt följd av rekommendationerna från pilotprojektet som avslutades innan sommaren, har nu en ansökan skickats in om 2:4 medel för fortsatt arbete. Detta i form av ett införandeprojekt, som består av sex olika delprojekt. Dessa delprojekt är:

  • Riktlinjer och rutiner för den initiala nationella grundbedömningen
  • Riktlinjer och rutiner för regionala bedömningsstöd
  • Riktlinjer och rutiner för lokala bedömningsstöd
  • Kommunikation till allmänheten
  • Utbildning och övning 
  • Information om förändrat vädervarningssystem

Beslut om ansökan väntas under vintern.