Ansökan beviljad

MSB har nu meddelat att ansökan om medel från anslag 2:4 för ett införandeprojekt av konsekvensbaserade vädervarningar har beviljats

I höstas skickade SMHI in en ansökan om medel från anslag 2:4 för ett införandeprojekt av konsekvensbaserade vädervarningar. Igår fick vi beskedet som vi har hoppats på - att vi har beviljats medel! 

Vi kan nu fullt ut arbeta vidare för att starta projektet enligt plan den 1 mars. I nästa vecka räknar vi med att fatta ett tilldelningsbeslut för den konsult som ska leda projektet. Vi för också en dialog med ordförande för försvardirektörsnätverket för att få komma och förankra projektet vid ett möte i det forumet.