Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Vattnet - en tillgång i rörelse

SMHI är en expertmyndighet inom hydrologi - läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Det hydrologiska kretsloppet omfattar vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden. Här är några exempel på SMHIs verksamhet inom hydrologi under 2016.

Lär dig mer

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Lär dig mer

Det hydrologiska läget

Varje månad eller inför vårflod eller torka skickar SMHI ut en beskrivning av läget i svenska sjöar och vattendrag.

Lär dig mer

Vattnets kretslopp

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp

Lär dig mer

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Lär dig mer

Det hydrologiska läget

Varje månad eller inför vårflod eller torka skickar SMHI ut en beskrivning av läget i svenska sjöar och vattendrag.

Lär dig mer

Vattnets kretslopp

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.