Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Nya utmaningar med nytt klimat

Temperaturen på jorden stiger - det pågår en global uppvärmning. För Sveriges del innebär det generellt ett varmare och blötare klimat. Det innebär att vi måste anpassa oss till både nutidens och framtidens klimat. Klimatanpassning är en viktig nyckel till hur samhället ska kunna möta framtidens utmaningar. Här är några exempel på vårt arbete inom området under 2016.

Forskning

Klimatforskning vid SMHI

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre studerar klimatsystemets beteende och bedriver forskning om klimatprocesser.

Lär dig mer

Professionella tjänster

Forskning

Klimatforskning vid SMHI

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre studerar klimatsystemets beteende och bedriver forskning om klimatprocesser.

Lär dig mer

Professionella tjänster

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.