Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Många forskare under samma tak

Både nationellt och internationellt har samhället stor nytta av resultat från SMHIs forskning, inte minst för att förstå hur klimatet förändras. Under året har forskningsavdelningen tagit emot fler examensarbetare, praktikanter och gästforskare än andra år. Här får du möta några av våra forskare!

Torben Koenigk

Torben Koenigk


Ålder: 41
Ort: Norrköping
Forskar inom: Klimatmodellering
Jobbat på SMHI sedan: 2008

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Arbetet är väldigt varierande så egentligen finns inte "en vanlig arbetsdag". Jag jobbar mycket med att köra klimatmodeller och analysera resultaten.

– Oftast gör jag så kallade sensitivitetsstudier där man gör en viss förändring i modellen för att se hur just den  förändringen skulle påverka klimatet. Till exempel att artificiellt minska isen i Arktis för att se hur isminskningen skulle påverka klimatet i Arktis eller i andra områden av världen som Europa eller Sverige. Sådana studier hjälper oss att förstå vilka processer som styr variabilitet och förändringar i klimatsystemet.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Vår forskning är en pågående process som utsträcker sig över flera år. Därför är det alltid roligt när man hittar något nytt spännande resultat. Förra året hittade vi till exempel att årliga isvariationer i Arktis påverkar temperaturvariationerna i Skandinavien.

Varför är det du gör viktigt?

– Klimatförändringen är en viktig global fråga som kommer att påverka vårt sätt att leva. Samhällen måste anpassas till exempelvis varmare temperaturer, längre växtlighetsperioder, mindre snö, högre havsvattennivåer och större risk för extremt väder. Vår forskning hjälper till att förstå hur stark förändringen kommer att bli, hur stora osäkerheterna kring förändringarna är och hur minskat utsläpp av växthusgaser kan minska klimatförändringar.

Elin Almroth Rosell

Elin Rosell Almroth


Ålder: 39
Ort: Göteborg
Forskar inom: Oceanografi
Jobbat på SMHI sedan: 2003
 

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Som forskare är det roligt när man får sin forskning publicerad, men också att åka på konferenser och presentera sina resultat. Att arbeta i internationella projekt och samarbeta mot gemensamma frågeställningar över gränserna är också något som är väldigt spännande!

Vad kommer du jobba med framöver?

– Bland annat kommer jag jobba inom ett BONUS-projekt som heter COCOA där vi undersöker hur kustzonen påverkar näringsämnenas väg från land mot öppet hav. Det är ett stort projekt med deltagande från länder runt Östersjön där vi jobbar både med modeller och mätningar för olika områden.

Varför är det du gör viktigt?

– Forskning bidrar till ökad kunskap och kunskap är viktigt för öka förståelse och för att därmed kunna fatta beslut för en förbättrad miljö. I mitt forskningsarbete är jag med och utvecklar och kör oceanografiska modeller, både för öppna Östersjön och för mer kustnära områden. Genom att använda modeller kan man försöka förstå olika biokemiska processer samt testa hur de fungerar under olika förhållanden. Ny kunskap och modellutveckling kan sedan användas i andra forskningsprojekt eller av andra avdelningar på SMHI.

Torben Koenigk

Torben Koenigk


Ålder: 41
Ort: Norrköping
Forskar inom: Klimatmodellering
Jobbat på SMHI sedan: 2008

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Arbetet är väldigt varierande så egentligen finns inte "en vanlig arbetsdag". Jag jobbar mycket med att köra klimatmodeller och analysera resultaten.

– Oftast gör jag så kallade sensitivitetsstudier där man gör en viss förändring i modellen för att se hur just den  förändringen skulle påverka klimatet. Till exempel att artificiellt minska isen i Arktis för att se hur isminskningen skulle påverka klimatet i Arktis eller i andra områden av världen som Europa eller Sverige. Sådana studier hjälper oss att förstå vilka processer som styr variabilitet och förändringar i klimatsystemet.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Vår forskning är en pågående process som utsträcker sig över flera år. Därför är det alltid roligt när man hittar något nytt spännande resultat. Förra året hittade vi till exempel att årliga isvariationer i Arktis påverkar temperaturvariationerna i Skandinavien.

Varför är det du gör viktigt?

– Klimatförändringen är en viktig global fråga som kommer att påverka vårt sätt att leva. Samhällen måste anpassas till exempelvis varmare temperaturer, längre växtlighetsperioder, mindre snö, högre havsvattennivåer och större risk för extremt väder. Vår forskning hjälper till att förstå hur stark förändringen kommer att bli, hur stora osäkerheterna kring förändringarna är och hur minskat utsläpp av växthusgaser kan minska klimatförändringar.

Elin Almroth Rosell

Elin Rosell Almroth


Ålder: 39
Ort: Göteborg
Forskar inom: Oceanografi
Jobbat på SMHI sedan: 2003
 

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Som forskare är det roligt när man får sin forskning publicerad, men också att åka på konferenser och presentera sina resultat. Att arbeta i internationella projekt och samarbeta mot gemensamma frågeställningar över gränserna är också något som är väldigt spännande!

Vad kommer du jobba med framöver?

– Bland annat kommer jag jobba inom ett BONUS-projekt som heter COCOA där vi undersöker hur kustzonen påverkar näringsämnenas väg från land mot öppet hav. Det är ett stort projekt med deltagande från länder runt Östersjön där vi jobbar både med modeller och mätningar för olika områden.

Varför är det du gör viktigt?

– Forskning bidrar till ökad kunskap och kunskap är viktigt för öka förståelse och för att därmed kunna fatta beslut för en förbättrad miljö. I mitt forskningsarbete är jag med och utvecklar och kör oceanografiska modeller, både för öppna Östersjön och för mer kustnära områden. Genom att använda modeller kan man försöka förstå olika biokemiska processer samt testa hur de fungerar under olika förhållanden. Ny kunskap och modellutveckling kan sedan användas i andra forskningsprojekt eller av andra avdelningar på SMHI.

LOUISE CROCHEMORE

Louise Crochemore


Ålder: 27
Ort: Norrköping
Forskar inom: Hydrologi och säsongsprognoser
Jobbat på SMHI sedan: Sommaren 2016
 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jag jobbar mest framför datorn. Jag programmerar, gör dataanalyser och sammanställer resultatet i rapporter och artiklar som vi publicerar.

Vad används dina forskningsresultat till?

– De kan användas till att identifiera varför det finns osäkerheter i de vattenföringsprognoser som vi gör, det vill säga den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Resultaten används även till att höja kvalitén på våra säsongsprognoser av vattenföring.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Att upptäcka SMHI och lära mig svenska! I mitt arbete har jag också varit inblandad i flera spännande internationella forskningsprojekt. Bland annat IMPREX som handlar om extremväder och klimatförändringar och SWICCA som handlar om att göra klimatdata tillgäng.

Ulf Andrae

Ulf Andrae


Ålder: 44
Ort: Norrköping
Forskar inom: Numeriska väderprognoser
Jobbat på SMHI sedan: 1998

Vad används dina forskningsresultat till?

– Eftersom jag jobbar med den meteorologiska prognosmodell som är grunden för prognosverksamheten på SMHI, så används den dagligen av meteorologer i både Sverige och Norge. Genom vårt samarbete i Europa så används mycket av det vi utvecklar också på andra institut.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?
– Att får sjösätta MEPS, vårt system för sannolikhetsprognoser som vi utvecklat inom MetCoOp, vårt samarbete med den norska vädertjänsten. Sannolikhetsprognoser, eller ensembleprognoser, har funnits länge men SMHI har inte kört några egna prognoser tidigare.

Vad kommer du att jobba med framöver?

– Jag kommer att fortsätta arbeta med att utveckla vår väderprognosmodell. Ett spännande jobb det här året är integreringen av den finska vädertjänsten FMI i MetCoOp. Det ger nya utmaningar för samarbetet men också större muskler för att göra mer tillsammans.

LOUISE CROCHEMORE

Louise Crochemore


Ålder: 27
Ort: Norrköping
Forskar inom: Hydrologi och säsongsprognoser
Jobbat på SMHI sedan: Sommaren 2016
 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jag jobbar mest framför datorn. Jag programmerar, gör dataanalyser och sammanställer resultatet i rapporter och artiklar som vi publicerar.

Vad används dina forskningsresultat till?

– De kan användas till att identifiera varför det finns osäkerheter i de vattenföringsprognoser som vi gör, det vill säga den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Resultaten används även till att höja kvalitén på våra säsongsprognoser av vattenföring.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?

– Att upptäcka SMHI och lära mig svenska! I mitt arbete har jag också varit inblandad i flera spännande internationella forskningsprojekt. Bland annat IMPREX som handlar om extremväder och klimatförändringar och SWICCA som handlar om att göra klimatdata tillgäng.

Ulf Andrae

Ulf Andrae


Ålder: 44
Ort: Norrköping
Forskar inom: Numeriska väderprognoser
Jobbat på SMHI sedan: 1998

Vad används dina forskningsresultat till?

– Eftersom jag jobbar med den meteorologiska prognosmodell som är grunden för prognosverksamheten på SMHI, så används den dagligen av meteorologer i både Sverige och Norge. Genom vårt samarbete i Europa så används mycket av det vi utvecklar också på andra institut.

Vad med ditt jobb har varit allra roligast under 2016?
– Att får sjösätta MEPS, vårt system för sannolikhetsprognoser som vi utvecklat inom MetCoOp, vårt samarbete med den norska vädertjänsten. Sannolikhetsprognoser, eller ensembleprognoser, har funnits länge men SMHI har inte kört några egna prognoser tidigare.

Vad kommer du att jobba med framöver?

– Jag kommer att fortsätta arbeta med att utveckla vår väderprognosmodell. Ett spännande jobb det här året är integreringen av den finska vädertjänsten FMI i MetCoOp. Det ger nya utmaningar för samarbetet men också större muskler för att göra mer tillsammans.

Antal forskare
Radarkula på SMHI
Antal forskare
Radarkula på SMHI

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.