Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Havets tillstånd idag och imorgon

Havet är en livsviktig resurs för människor och samhälle, för näringsverksamhet, rekreation och transporter.  SMHIs experter inom oceanografi förser enskilda människor, myndigheter och forskare med data, prognoser, scenarier och aktuell information. Det bidrar till en hållbar miljö och klimatutveckling, och ett uthålligt bruk av havet och dess resurser. Här är några exempel från vår verksamhet under 2016.

Lär dig mer

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Forskning

Oceanografisk forskning vid SMHI

Forskning främst inriktad på Östersjön och Västerhavet men även på Arktis. Vi studerar havets fysik, biogeokemi och isförhållanden.

Prova på

Lär dig mer

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Forskning

Oceanografisk forskning vid SMHI

Forskning främst inriktad på Östersjön och Västerhavet men även på Arktis. Vi studerar havets fysik, biogeokemi och isförhållanden.

Prova på

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.