Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

För ett hållbart samhälle med ren luft

SMHI har en bred verksamhet inom luftmiljöområdet. Vi bedriver forskning om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar, och tillhandahåller system och konsulttjänster för bedömning och övervakning av luftkvaliteten. Här är några exempel från vår verksamhet under 2016.

Lär dig mer

TEMA: Luftkvalitet

SMHI bedriver forskning och utveckling samt erbjuder konsulttjänster inom luftmiljö.

Forskning

Luftmiljöforskning vid SMHI

Modellering och dataanalys av spridning, kemisk- och fysisk omvandling samt nedfall av föroreningsämnen.

Lär dig mer

TEMA: Luftkvalitet

SMHI bedriver forskning och utveckling samt erbjuder konsulttjänster inom luftmiljö.

Forskning

Luftmiljöforskning vid SMHI

Modellering och dataanalys av spridning, kemisk- och fysisk omvandling samt nedfall av föroreningsämnen.

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.