Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Vår affärsverksamhet

En av SMHIs styrkor är kunskapen och tekniken för att utveckla kundanpassade produkter för särskilda målgrupper. Det handlar om stora mängder data som bearbetas i mycket avancerade beräkningsmodeller. Vi kan ta in våra partners data, kombinera dem med våra egna och omvandla till värdeskapande modeller, prognoser och tjänster. För att passa en viss kund behövs förstås både specialiserade beräkningar och särskilda gränssnitt där prognosen kan presenteras och visualiseras, allt för att ge kunden bästa möjliga beslutsunderlag. Här är några exempel från vår verksamhet under 2016.

Professionella tjänster

Analysera hur din försäljning påverkas av vädret

Få bättre affärer med insikt om vädret.Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Professionella tjänster

Vädertjänster till ditt evenemang

Få bra överblick på väderutvecklingen inför och under ditt evenemang. Vi specialanpassar din tjänst efter dina önskemål så att du tidigt varnas för väderlägen som är känsliga för din verksamhet.

Professionella tjänster

Koll på luftkvalitet med hjälp från SMHI

Sveriges kommuner är skyldiga att hålla koll på och följa upp luftkvaliteten i sin kommun. Halmstads kommun valde att anlita SMHI för att få ett övergripande underlag om luftkvaliteten i Halmstad.

Professionella tjänster

Analysera hur din försäljning påverkas av vädret

Få bättre affärer med insikt om vädret.Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Professionella tjänster

Vädertjänster till ditt evenemang

Få bra överblick på väderutvecklingen inför och under ditt evenemang. Vi specialanpassar din tjänst efter dina önskemål så att du tidigt varnas för väderlägen som är känsliga för din verksamhet.

Professionella tjänster

Koll på luftkvalitet med hjälp från SMHI

Sveriges kommuner är skyldiga att hålla koll på och följa upp luftkvaliteten i sin kommun. Halmstads kommun valde att anlita SMHI för att få ett övergripande underlag om luftkvaliteten i Halmstad.

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.