Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Vår affärsverksamhet

En av SMHIs styrkor är kunskapen och tekniken för att utveckla kundanpassade produkter för särskilda målgrupper. Det handlar om stora mängder data som bearbetas i mycket avancerade beräkningsmodeller. Vi kan ta in våra partners data, kombinera dem med våra egna och omvandla till värdeskapande modeller, prognoser och tjänster. För att passa en viss kund behövs förstås både specialiserade beräkningar och särskilda gränssnitt där prognosen kan presenteras och visualiseras, allt för att ge kunden bästa möjliga beslutsunderlag. Här är några exempel från vår verksamhet under 2016.

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.