Året 2018

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

 • Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
  Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
 • Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
  Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
  Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
  Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
 • Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
  Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
  Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
  Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
 • Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
  Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st
  Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
  Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st
 • Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
 • Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
 • Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
 • Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
 • Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
 • Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
 • Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st

Den extrema sommaren

Klimatförändringen – en halv grad gör stor skillnad

Bästa underlagen för dina beslut – några exempel