Året 2017

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Nya tjänster inom väder, vatten och klimat

SMHI lovar dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Här berättar vi om fyra förbättrade och nya tjänster som vi presenterat under 2017.

Klimat

Klimatförändringen påverkar oss redan nu. SMHIs experter arbetar med allt ifrån data- och kunskapsinsamling till verktyg, tjänster, kunskapsspridning och forskning inom klimat, klimateffekter och klimatanpassning. Här får du en inblick i vårt arbete inom klimatområdet 2017.

Forskning

SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.  Vid SMHI finns en stor forskningsverksamhet. Vår forskning handlar om meteorologi, hydrologi, oceanografi, luftmiljö, klimat och atmosfärisk fjärranalys. Här är några smakprov!

Internationellt

Väder, vatten och klimat är globala frågor och SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv. Här är några exempel på vårt internationella samarbete under 2017.