RSS-flöden på smhi.se

Genom att prenumerera på RSS-flöden kan du på ett smidigt sätt bevaka nyheter och uppdateringar på smhi.se utan att besöka webbplatsen.

Onsdagen den 23 april kommer vi göra genomföra förändringar i vår webbplattform. Vissa RSS-flöden att få ny adress vilket innebär att de nuvarande inte kommer att uppdateras längre. Det innebär att man får förnya sin RSS-prenumeration om man vill fortsätta att få uppdateringar. När uppdateringen är genomförd under onsdagen kommer de nya adresserna kommer att presenteras på denna sida.

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter från SMHI
www.smhi.se/cm/nyheter-fran-smhi-1.788 

Pressmeddelanden
www.smhi.se/cm/pressmeddelanden-fran-smhi-1.7443

Tema klimat i förändring
www.smhi.se/cm/tema-klimat-i-forandring-1.8526

Tema Havsmiljö
www.smhi.se/cm/tema-havsmiljo-fran-smhi-1.7431

Tema Sjöar och vattendrag

www.smhi.se/cm/tema-sjoar-och-vattendrag-fran-smhi-1.24775

Forskningsnyheter från SMHI
www.smhi.se/cm/forskningsnyheter-fran-smhi-1.8527


Vattenförvaltning
​http://www.smhi.se/cm/smhi-vattenforvaltning-1.15433

Lediga tjänster

Lediga tjänster
​http://www.smhi.se/cm/lediga-tjanster-pa-smhi-1.12180

Månadens väder och vatten

Varje månad publiceras fyra artiklar som ger en återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag och tillståndet i havet, samt vädret i världen.

Månadens väder (alla artiklar)
www.smhi.se/cm/manadens-vader-och-vatten-1.14773

Månadens väder i världen
www.smhi.se/cm/manadens-vader-i-varlden-1.14825


Månadens väder: Vädret i Sverige
http://www.smhi.se/?v=rss&feed=1.14823

Månadens väder: Det hydrologiska läget
www.smhi.se/cm/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag-1.14821

Månadens väder: Tillståndet i havet

www.smhi.se/cm/tillstandet-i-sveriges-hav-1.14820

Rapportserier

SMHI rapporter är uppdelade på sju officiella rapportseriier indelade efter ämnesområde. R-seriernas rapporter är skrivna på engelska för en internationell publik. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi är oftast skrivna på svenska.

Serie: Meteorologi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-meteorologi-1.18356

Serie: Hydrologi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-hydrologi-1.18357

Serie: Oceanografi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-oceanografi-1.18358

Serie: Klimatologi
SMHIs rapportserie: Klimatologi

Serie: RMK (Report Meteorology and Climatology)
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rmk-meteorologi-och-klimatologi-1.18360

Serie: RH (Report Hydrology)
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rh-hydrologi-1.18361

Serie: RO (Report Oceanography)
​http://www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-ro-oceanografi-1.18362