Formulär och "länkar som knapp"

Rubrik:Formulär

Ingress: Ett formulär för att testa tillgänglighet på formulärblockets olika komponenter..

Grupp med checkboxar
Radioknappar

Bara vanlig text utifall något behöver förklaras i formuläret.

Behandling av inskickade uppgifter

                De uppgifter som du väljer att skicka in används enbart för at verifiera formulärets funktionalitet. Inskickade uppgifter kommer att raderas efter avslutat test.

Hmm...