Rapportarkiv Marin Miljöövervakning

 

Expeditionsrapport - Rapporten från SMHIs månatliga utsjöprogram, beskriver tillståndet i våra omgivande hav.

Algrapport - Rapporten beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Månadsblad - Månatlig rapportserie från Bohuskustens vattenvårdsförbund om läget i havet vid Bohuskusten.
Årsrapport - Årlig sammanställning av situationen i våra omgivande hav.

 

Rapporter från Marin miljöövervakning 2014

 

Välj år: