Nyhetsarkiv

Isvintern 2018 - en ovanligt vanlig historia

Oceanografi

Den hittills största isutbredningen under vintern 2017-2018 uppmättes den 5 mars till 174 551 km2. Det gör årets isvinter till den mest omfattande på länge. Efter de två svåra isvintrarna 2010 och 2011 och den normala isvintern 2013, har de fyra senaste klassats som milda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar 2017: Extremt väder och hög påverkan

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

En aktiv orkansäsong på Nordatlanten, stora översvämningar i Indien under monsunen och fortsatt svår torka i östra Afrika bidrog till att 2017 blev det dyraste året sett till svåra väder- och klimathändelser. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Världsvattendag: Lösningen finns i naturen

Hydrologi

FN anordnar varje år Världsvattendagen den 22 mars för att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattenresurser. Årets tema ”Naturbaserade vattentjänster” undersöker hur naturen kan användas för att lösa vattenrelaterade problem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av SMHIs väderapp – mer nytta med enkelhet i fokus

Meteorologi

Nu finns en ny version av SMHIs väderapp för mobiler. ”Vår app är helt omarbetad. Med fokus på nytta och enkelhet har nyheter som förbättrade väderkartor och push-notiser för varningar inkluderats i appen”, berättar Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI. För att ta del av nyheterna – uppgradera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet runt markbärighet

SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg. SMHI och Stora Enso går in i ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år som omfattar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Hydrologi

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav.

– Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI rapporterar om Vänern och Göta älv i ett förändrat klimat

Hydrologi

Fler översvämningar, tillfälliga lägre vattennivåer och nya risker för dricksvattnet. Det är några utmaningar som ett förändrat klimat innebär kring Vänern och Göta älv. SMHIs senaste klimatanalyser presenterades under det årliga Vänertinget som samlade kommuner och andra aktörer kring sjön. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Klimat

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt allvarlig syrebrist i Östersjön

Oceanografi

Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. SMHIs syrgaskarteringen som genomfördes under hösten 2017 visar att omkring 20 procent av bottnarna är döda på grund av helt syrefria förhållanden och omkring 30 procent av bottnarna i Östersjön lider av akut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Trettioårs-jubilerande IPCC håller möte i Paris

Klimat

Just nu håller FN:s klimatpanel IPCC möte i Paris för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete. På agendan finns bland annat ekonomi, arbetssätt och avrapportering från det pågående arbetet med IPCC:s rapporter. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad