Nyhetsarkiv

Svår sommar med värmestress för mjölkkor

Klimat

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress leder bland annat till att djurens välfärd försämras och att korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så påverkas luftmiljön av flygets utsläpp

Flygets klimatpåverkan är stor och bidrar mycket till luftföroreningar. I ett projekt beställt av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har SMHI använt sig av ny metodik. Genom den nya metodiken har SMHI beräknat hur stor påverkan luftföroreningar från flyg i svenskt luftrum …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2018 - Orkanen Lane gav extrema regnmängder på Hawaii

Meteorologi

Augusti 2018 bjöd på varmt eller mycket varmt väder i så vitt skilda delar av världen som i bland annat Europa, östra USA och Antarktis. I bland annat Nordnorge sattes nya värmerekord och i Portugal var det nästan 47° i början av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skörden säkrades med bevattningsdamm – exempel på klimatanpassning

Klimat

Med hjälp av en bevattningsdamm kunde Nyplings gård på Gotland öka sin skörd med upp till 35 procent under den gångna varma sommaren. Bevattningsdammen beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Klimat

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

KlimatForskning

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2018 - Mycket varm inledning

MeteorologiKlimat

Augusti inleddes med mycket varmt väder. Runt den 10 skedde en omläggning till ostadigt och mer normalt svenskt sommarväder som kom att bestå månaden ut. Under den varma inledningen tangerades det svenska rekordet för varmaste tropiska natt ute vid Östergarnsholm på Gotland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2018 - Extremt varm och solig

Meteorologi

Hela Sverige fick en varm och solig sommar 2018. I större delen av Götaland och Svealand var det den varmaste sommaren som uppmätts. Det var även en av de tio soligaste somrarna som registrerats och förutom i delar av norra Norrland var den i allmänhet torr.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Privata mätstationer snart del av internationellt väderobservationsnät

Har du en väderstation i hemmet, på båten eller i sommarstugan som är uppkopplad mot internet? Chansen är då stor att SMHI, och faktiskt hela världen, kan dra nytta av de data som väderstationen producerar. Under hösten kommer SMHI att lansera en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vården rustar för värme – exempel på klimatanpassning

Klimat

Under värmeböljor ökar hälsoriskerna. I somras stod vård och omsorgen i Botkyrka kommun väl rustad tack vare att man under många år ökat sin beredskap för höga temperaturer. Det beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad