Nyhetsarkiv

Höga flöden i vattendrag i södra Sverige

Hydrologi

Uppdaterat den 9 januari: Just nu är det höga flöden i flera vattendrag i södra Sverige. SMHI har gått ut med varningar, eftersom vattennivåerna är så höga att det finns risk för problem med översvämningar på utsatta ställen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2017 - Blött och blåsigt

MeteorologiKlimat

Julmånadens väder i Sverige präglades av varma luftmassor som västerifrån strömmade in från Atlanten med nederbörd ibland som snö. Några riktigt blåsiga tillfällen förekom och i allmänhet växte snötäcket något, men mildluften gjorde att det periodvis sjönk samman.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2017 - Varmt men mest odramatiskt väderår

Meteorologi

Enligt NASA blev 2017 globalt sett det näst varmaste året efter 2016. Även i Sverige har året som helhet varit varmt men några rekordnivåer är det ingalunda fråga om. Ett nytt svenskt vindrekord noterades i januari och i slutet av september uppmättes ett nytt svenskt lufttrycksrekord.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möjlighet att granska IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

FN:s klimatpanel arbetar med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten ska vara färdig i början av oktober 2018. Nu skickas rapporten ut på en andra granskningsrunda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till Naturvårdsverkets lavinprognoser

Meteorologi

Att råka ut för en lavin är en mardröm för alla som vistas i fjällen vintertid. Som skidåkare har du själv ett stort ansvar att fatta säkra beslut. En hjälp är de bedömningar som Naturvårdsverket gör. SMHI bidrar med väderunderlag till lavinprognoserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sundsvall rustar sig för framtida översvämningar

Klimat

Havet stiger och risken för kraftiga regn förväntas öka i framtiden. I Sundsvall har ett prognos- och övervakningssystem för flöden minskat översvämningsrisken. Projektet beskrivs nu i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Svag La Niña väntas bestå i början av 2018

Klimat

Enligt världsmeteorologiorganisationen WMO:s nyligen publicerade rapport väntas La Niña med hög sannolikhet (70 – 80%) fortsätta under det inledande kvartalet av 2018. La Niña förväntas, enligt WMO, förbli svag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för sol och moln ger nytta för solenergiproducenter

MeteorologiForskning

Hur mycket el kan en solenergianläggning producera? En faktor som påverkar är vädret. I ett forskningsprojekt utvecklar SMHI prognoser för solstrålning och molnighet, användbara för solenergiproducenter både i Sverige och utomlands. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2017 - Kallt i Kanada men mest milt i Eurasien

Meteorologi

Medan kallt väder dominerade november i norra USA och Kanada blev det en övervägande mild månad i Eurasien. I slutet av månaden förekom dock för årstiden extremt kallt väder i Sibirien. Precis som under de senaste tre månaderna var det en tropisk orkan som stod för den största väderdramatiken. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Markku Rummukainen i Klimatpolitiska rådet

Markku Rummukainen ingår från och med januari i Klimatpolitiska rådet, en ny myndighet som regeringen inrättar. Markku är professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas, dessutom klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad