WMO summerar 2016: Tydliga länkar mellan extremväder och människans påverkan på klimatet

De extrema och ovanliga klimattrenderna från 2016 fortsätter under 2017, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO. På tisdagen presenterade de den årliga sammanställningen State of the Global Climate, som beskriver klimatet under 2016.

I ett pressmeddelande säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO, att rapporten bekräftar att 2016 var det varmaste året som uppmätts, 1,1 °C över den förindustriella tiden, vilket är 0,6 °C varmare än tidigare högsta notering från 2015. Ökningen i global temperatur är samstämmig med andra förändringar som sker i klimatsystemet.

– Med koldioxidhalter i atmosfären som hela tiden slår nya rekord, så har inflytandet av mänskliga aktiviteter på klimatsystemet blivit mer och mer uppenbara. Den ökade kraften i beräkningsverktyg och tillgången till långsiktiga klimatdata har gjort det möjligt att i så kallade attribution studies idag tydligt visa att det existerar länkar mellan mänskligt åstadkommen klimatförändring och många fall av extrema händelser med stor effekt, i synnerhet värmeböljor, säger Petteri Taalas.

Diagram över global genomsnittlig temperaturavvikelse jämfört med normalperioden 1961-1990.
Global genomsnittlig temperaturavvikelse jämfört med normalperioden 1961-1990. Illustration WMO Förstora Bild

Några av de extrema händelser som nämns i rapporten är den svåra torka som gjorde tillgången till livsmedel osäker för miljoner människor i södra och östra Afrika och Centralamerika. Orkanen Matthew orsakade stort lidande i Haiti och ekonomiska förluster i USA, och kraftiga regn och översvämningar påverkade östra och södra Asien.

WMO har gett ut rapporten State of the Global Climate i över 20 år. Den är baserad på flera internationella datamängder som analyserats oberoende av varandra. Då de sociala och ekonomiska effekter som följer på klimatförändringen har blivit så viktiga har WMO i samarbete med andra FN-organ lagt till information om dessa effekter i årets sammanställning.

Extrema förhållanden fortsätter 2017

Nya studier, som inte omfattas av WMOs rapport för 2016 men ändå nämns i deras pressmeddelande, indikerar att havstemperaturen kan ha ökat mer än tidigare rapporterat. Preliminära data indikerar också att det inte har skett någon minskning av ökningstakten av koldioxidkoncentration i atmosfären.

Åtminstone tre gånger denna vinter har det varit polartraktens motsvarighet till värmebölja i Arktis, där kraftfulla Atlantstormar fört in varm och fuktig luft i Arktis. Det har gjortatt det mitt i vintern, under havsisens normala tillfrysningsperiod, var dagar när temperaturen var nära isens avsmältningspunkt. I Antarktis har havsisens utbredning också varit rekordlåg, i kontrast till de senaste årens trend.

Forskning indikerar att förändringar i Arktis med smältande havsis leder till en förändring av cirkulationsmönstren i haven och atmosfären. Detta påverkar vädret även på andra platser när det blir vågor i jetströmmen, en storskalig cirkulation i atmosfären som hjälper till att reglera temperaturen. Det har gjort att vissa områden i Kanada och USA har varit ovanligt ljumma under inledningen av 2017, medan andra, såsom delar av Arabiska halvön och Nordafrika, varit ovanligt kalla.

Ur WMOs rapport ”State of the Global climate 2016”

Global temperatur

2016 bredde värmen ut sig världen över. Temperaturen var över medelvärdet för jämförelseperioden 1961-1990 över största delen av världens landområden.

Långt norrut, längs ryska kusten, i Alaska och nordvästra Kanada, samt på öar i Barnets hav och Norska havet var den årliga medeltemperaturer mer än 3 °C över medelvärdet för jämförelseperioden 1961-1990. På Svalbards flygplats var den årliga medeltemperaturen 6,5 °C över medelvärdet för 1961-1990, och 1,6 °C över tidigare högsta årsmedelvärde.

Sedan 2001 har samtliga 16 år varit minst 0,4 °C varmare än medelvärdet för jämförelseperioden 1961-1990. Den globala medeltemperaturen fortsätter att följa en värmande trend på 0,1-0,2 °C per decennium. 2016 påverkades temperaturen av en stark El Niño, och den globala årsmedeltemperaturen följer mönstret från tidigare starka El Niño-år (1973, 1983 och 1998).  

Haven

Medeltemperaturen vid havsytan var under 2016 den högsta som noterats, med allra största avvikelser under inledningen av året. De varma havsvattentemperaturerna bidrog till utbredd korallblekning och -död i många tropiska vatten, med stor effekt på marina näringskedjor, ekosystem och fiske.  

Globalt har havsytan höjts med 20 cm sedan början av 1900-talet, mest beroende på havsvattnets utvidgning vid ökade temperatur och att glaciärer och istäcken smälter.

Den globala havsnivån höjdes mycket under den El Niño som pågick 2015-2016. Mellan november 2014 och februari 2016 höjdes havsnivån med omkring 15 mm. Det var betydligt mer än trenden sedan 1993 som visar en 3-3,5 mm årlig ökning. Mellan februari och augusti 2016 var havsnivån ganska stabil, samtidigt som effekten av El Niño avtog. Slutliga data för hela 2016 är inte tillgängliga än.

Arktis havsis

Säsongsmaximum för Arktis havsis var 14,52 miljoner km2, vilket var den minsta maximala utbredningen som uppmätts sedan satellitmätningar inleddes 1979. Tillfrysningen under hösten 2016 var ovanligt långsamt, där havsisens utbredning till och med drog sig tillbaka under några dagar i november.

Nederbörd

Södra delarna av Afrika inledde året med svår torka. För andra året i rad var nederbörden 20-60% lägre än genomsnittet för regnsäsongen under sommaren (oktober 2015-april 2016). FNs livsmedelsprogram (UN World Food Programme) uppskattar att 18,2 miljoner människor kommer att behöva akuthjälp under inledningen av 2017. Även i delar av Sydamerika och Centralamerika var det torrare än normalt.

Kina upplevde däremot den största översvämningssäsongen sedan 1999 i Yangtze-bassängen. I Kina som helhet var 2016 det blötaste året som uppmätts, med en gemomsnittlig nederbördsmängd som var 16 % högre än normalt.

Värmeböljor

2016 inleddes med en extrem värmebölja i södra Afrika, med temperaturer som var 3 °C eller högre än tidigare högsta noteringar i Pretoria (42,7 °C) och Johannesburg (38,9 °C) den 7 januari. I början av sommarmonsunen noterades nya högsta temperaturer i Thailand (44,6 °C i Mae Hong Son, 28 april) och i Indien (51,0 °C i Phalodi, 19 maj). På många andra platser i världen uppmättes också nya högsta eller nära högsta temperaturer. I Europa var det värmebölja i slutet av sommaren, med ny högsta temperatur uppmätt i Spanien (45,4 °C i Cordoba, Spanien 6 september).