WMO sätter fokus på kvinnor och klimat

Just nu pågår en konferens arrangerad av World Meteorological Organization (WMO) i Geneve. WMO vill lyfta målgruppen kvinnor när det gäller väder- och klimattjänster.

Enligt WMOs generalsekreterare Michel Jarraud räcker det inte med det som gjorts generellt för att förbättra väderprognoser och klimattjänster. Om man vill hjälpa samhället att hantera långsiktig klimatförändring, och den förväntade ökningen av översvämningar och värmeböljor, behöver mer göras för att nå kvinnor. Under konferensen kommer också frågan om att öka antalet kvinnliga forskare inom meteorologi och hydrologi att diskuteras.

Från SMHI deltar en representant i en pandeldiskussion kring hur klimatinformation om vatten når kvinnor.