WMO: Sannolikt med El Niño senare i år

World Meteorological Organization (WMO) skriver i sin senaste uppdatering om El Niño/La Niña att det förefaller troligt att en svag El Niño kommer att utvecklas senare i år.

Den samlade bedömningen från experter och datormodeller är, enligt WMO, att sannolikheten för att El Niño utvecklas under september-november är omkring 60% och att den utvecklas under november-februari 70%. Om El Niño utvecklas tyder det mesta på att det blir en svag episod, även om en El Niño av måttlig styrka inte kan uteslutas. Däremot förefaller en kraftfull El Niño osannolik, menar WMO.

Samspel mellan hav och atmosfär

WMO beskriver i sin uppdatering hur de östra delarna av Stilla havet i våras snabbt värmdes upp i samband med uppvällning av varmt djupvatten utmed Sydamerikas västkust. Vid den tidpunkten föreföll det mycket troligt att El Niño skulle komma att utvecklas. El Niño är ett samspel mellan hav och atmosfär, det krävs alltså att de båda samverkar för att en fullt utvecklad El Niño skall komma till stånd. Så har dock inte varit fallet hittills då atmosfären inte svarat som man kan förvänta sig ifall El Niño är på väg. Under både juli och augusti återvände havsvattentemperaturen för de översta 300 m istället till mer normala värden sedan de under maj-juni legat över de normala.