WMO om 2015: Rekordvärme och extremväder

”Den alarmerande takten i klimatförändringen som vi nu ser, som ett resultat av utsläpp av växthusgaser, saknar motstycke i moderna noteringar”, säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

WMO redovisar en global medeltemperatur 2015 som överträffar alla tidigare rekord med bred marginal. Världsmeteorologiorganisationen noterar en ökning med 0,76 grader jämfört med medeltemperaturen 1961-1990. Bakgrunden är en kraftfull El Niño och global uppvärmning till följd av mänsklig påverkan.

Utsläpp av växthusgaser måste begränsas

”Vår planet skickar ett kraftfullt meddelande till världens ledare att implementera Paris-överenskommelsen och att begränsa utsläppen av växthusgaser nu, innan vi kommit till vägs ände”, säger WMOs Petteri Taalas i pressmeddelandet.

WMO beskriver också olika typer av extremväder under 2015; värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner.

–Många av de rekord och extrema händelser som WMO rapporterar om för 2015 är vad vi kan förvänta oss mer av i en allt varmare värld. Det pekar våra klimatscenarier för framtiden på, säger Erik Kjellström vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.