WMO: Ökad koldioxidhalt uppmätt

I april var månadsmedelvärdet av koldioxidhalten i atmosfären på norra halvklotet för första gången över 400 ppm. Detta rapporterar idag WMO - World Meteorological Organization, som är FNs organ för meteorologi och klimat. 

I mitten av maj förra året var koldioxidhalten för första gången tillfälligt över 400 ppm vid observatoriet Mauna Loa på Hawaii. Eftersom man där har de längsta sammanhängande mätningarna av koldioxid i världen, så hade detta ett symbolvärde.

Varningssignal

Nu har alltså koldioxidhalterna ökat ytterligare med ett månadsmedelvärde över 400 ppm för hela norra halvklotet. I och för sig är det inget speciellt som händer med klimatet just vid 400 ppm koldioxid, men siffran har ett symbolvärde som varningssignal för den ständigt stigande koldioxidnivån.

Än så länge är inte det globala årsmedelvärdet uppe i 400 ppm. Dels kommer halterna att sjunka något på norra halvklotet när fotosyntesen kommer igång under sommarhalvåret, dels är koldioxidhalten i allmänhet något lägre på det södra halvklotet än på det norra. Med nuvarande ökningstakt väntas det globala årsmedelvärdet nå upp till 400 ppm 2015 eller 2016.

Understryker allvar

- Vi får återigen en konkret påminnelse om människans påverkan på klimatsystemet. Detta understryker allvaret i budskapet från FNs klimatpanel IPCC; redan nu påverkar den globala uppvärmningen olika ekosystem över hela jorden. Det är hög tid att ta krafttag för att vända trenden. IPCCs tredje delrapport från april behandlar olika angreppssätt för att internationellt begränsa utsläppen av växthusgaser,  säger Lars Bärring, svensk kontaktpunkt till IPCC och forskare vid SMHI Rossby Centre.