WMO: Nytt globalt värmerekord på gång för år 2014

Enligt WMO (World Meteorological Organization) kommer år 2014 att bli ett av de varmaste åren sedan världsomfattande temperaturmätningar inleddes under 1800-talet. Även om inte absolutrekordet slås kommer 2014 att sälla sig till åren 2010, 2005 och 1998 som är de varmaste hitintills.

WMO har idag presenterat sin rapport "Provisional statement on the Status of the Global Climate in 2014".

–Även för svensk del finns en möjlighet att det blir det varmaste året sedan vi fick rikstäckande mätningar 1860. Rekordet från 1934 kommer att slås om december som helhet inte blir kallare än normalt. Eftersom merparten av månaden återstår är det för tidigt att säga att det blir rekord. December är ofta väldigt variabel när det gäller temperaturen. För enskilda stationer är chansen till nytt absolutrekord större i södra Sverige än i norra, säger Weine Josefsson, klimatolog, SMHI.

WMO rapporterar även att oceanernas yttemperaturer är rekordhöga globalt sett. Det som är lite annorlunda för 2014 i jämförelse med tidigare rekordvarma år är att det hitintills inte varit något El Niño år. Det vill säga årets höga globala temperaturer kan inte knytas till detta fenomen på Stilla havet.

Även energiinnehållet i oceanernas övre delar (0-700 m djup) har varit högre under senare år än vad det någonsin varit under de tidigare femtio åren.  Denna ökning av energi är av stort intresse att följa eftersom mer än 90% av atmosfärens energiöverskott, som fångas in av växthusgaserna, därefter hamnar i oceanerna.  

Allt detta är givetvis baserat på preliminära data. Slutliga data efter granskning och eventuella rättningar blir tillgängliga under mars 2015.