WMO listar 2012 års största väder- och klimathändelser

Världsmeteorologiorganisationen WMO har publicerat sin årliga sammanställning över det globala klimatets status för 2012. I rapporten listas de tio största väder- och klimathändelserna under året och regionala skillnader tas upp.

2012 är ett av de varmaste uppmätta totalt sett. Året återfinns på plats nio av de varmaste åren, med ett temperaturöverskott på 0.45°C över genomsnittet för 1961-1990. Ett rekordvarmt år, trots att det hade en kall inledning påverkad av La Niña, det vill säga kallare än normalt över stora delar av Stilla Havet.

– La Niña och El Niño har en signifikant påverkan på jordens medeltemperatur, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI.
 

Regionala skillnader - värme och nederbörd i Europa

WMOS rapport ger också en bild av regionala förhållanden under 2012.

För Europas del var 2012 års temperatur över den normala. Detta trots en mycket kall period under delar av januari och februari, som bedöms vara orsaken till att mer än 650 personer dog i Europa. Rapporten visar också på mer än normal nederbörd i många länder i norra Europa, medan många länder i södra Europa istället upplevde ett torrt år.

– Regionalt och lokalt kan det vara stora avvikelser från de globala förhållandena. Att det är kallt eller varmt i en liten del av världen, som Sverige eller Europa, säger inte automatiskt något om de globala förhållandena, säger Erik Kjellström.

– Man skall också komma ihåg att rapporten tar upp ett enskilt år. Om man vill studera en klimatförändring behöver man sätta detta i ett mer långsiktigt perspektiv genom att titta på långa tidsserier.
 

Is i Arktis och Antarktis

Rapporten tar också upp att havsisen i Arktis fortsätter att krympa. Den hittills minsta isutbredningen registrerades i slutet av sommaren 2012, samtidigt som havsisen utanför Antarktis nådde en ovanligt stor utbredning.

De 10 största väder- och klimathändelserna under 2012, enligt WMOs rapport

1) Globala temperaturen fortsatte att slå rekord. 2012 rankades bland de 10 varmaste uppmätta åren (jämförelseperiod 1961-1990).
2) Isen i Arktis fortsatte att minska kraftigt. 2012 uppmättes den lägsta isutbredningen hittills.
3) Extrem värme påverkade Kanada, USA och Europa.
4) Extrem torka påverkade USA och sydöstra Europa.
5) Västafrika drabbades av extrem översvämning.
6) Befolkningen i Europa, norra Afrika och norra Asien drabbades akut av extremt kalla och snöiga förhållanden
7) Pakistan drabbades av svåra översvämningar för tredje året i rad.
8) Orkanen Sandy, den tropiska cyklon som medförde högst kostnader under 2012, härjade på USAs östkust.
9) Tyfonen Bopha, den tropiska cyklon som medförde flest dödsfall under 2012, slog till mot Filippinerna i december.
10) Ozonhålet var det näst minsta under de senaste 20 åren.