WMO: Höga halter av koldioxid i atmosfären

Det globala klimatet förändras och människans påverkan är tydlig. WMO rapporterar nu om höga koncentrationer av koldioxid i atmosfären. En minskning av utsläppen är nödvändig för att kunna hålla den globala temperaturökningen mindre än två grader, enligt WMO.

Koncentrationen av koldioxid på södra halvklotet har nu nått samma nivåer som på norra halvklotet, och har stigit över symboliska 400 ppm (parts per million, miljondelar). Detta enligt mätningar vid Cape Grim på Tasmaniens nordvästra kust (10 maj) och Casey-stationen i Antarktis (14 maj) som världsmeteorologiorganisationen WMO (World Meteorological Organization) rapporterar om idag.

– Påverkan från El Niño på koncentrationen av koldioxid är ett naturligt och relativt kort-livat fenomen. Men den långsiktiga drivkraften är människans utsläpp av växthusgaser. Vi har kraften och ansvaret att minska dessa, säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas, i en nyhet på WMOs webbplats.

– Ju längre tiden går utan att trenderna bryts gör att det blir allt svårare att tro att vi ska klara hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 grader, vilket många av världens länder enades om i Paris i december och nu nyligen ratificerade i New York, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre, direkt från CORDEX-konferensen i Stockholm.

Viktigt med regionala klimatscenarier

Det finns ett stort behov av detaljerade klimatscenarier, för att se vad ett förändrat klimat betyder i olika delar av världen. Inom CORDEX samarbetar klimatforskare gränsöverskridande med att ta fram mer detaljerade klimatscenarier över världens landområden, även för de områden som inte har egen produktion av grundmaterialet. SMHI har tagit fram klimatscenarier till exempel för Afrika, Europa och Arktis.

Den 17-20 maj är 350 klimatforskare samlade i Stockholm för en internationell konferens om regional klimatmodellering ICRC-CORDEX 2016, Där ska de dela erfarenheter av regional klimatmodellering och forma fortsatt arbete.