WMO förutsäger att även 2016 kommer att bli rekordvarmt

I ett preliminärt uttalande om det globala klimatet för 2016 säger världsmeteorologiorganisationen WMO att det är mycket troligt att 2016 blir det allra varmaste året som noterats. Preliminära data visar att 2016 års globala medeltemperatur är ungefär 1,2 grader över den förindustriella nivån.

Vid sidan av temperaturen har flera andra långsiktiga indikatorer på klimatförändringen också visat rekordnoteringar under året, såsom halten växthusgaser i atmosfären, förändringar i Arktis havsis och av istäcket på Grönland. Havstemperaturen påverkades av El Niño, korallreven har blekts, och havsnivåhöjningen har varit högre än genomsnittet. Haiti drabbades också svårt av orkanen Matthew.
 

Data: NOAA, NASA, UK Met Office/CRU
Bild: WMO

16 av 17 varmaste åren på 2000-talet

Om de preliminära data för 2016 står sig betyder det att 16 av de 17 varmaste åren har infallit detta århundrade (tillsammans med 1998).

– Ytterligare ett år. Ytterligare rekord. De höga temperaturer vi såg under 2015 verkar bli slagna 2016. Den extra värmen från El Niño har försvunnit. Värmen från den globala uppvärmningen kommer att fortsätta, säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas.

Humanitära konsekvenser tas upp

För första gången innehåller sammanställningen även uppgifter om humanitära konsekvenser, sammanställda utifrån material från andra FN-parter. Utifrån uppgifter från UNHCR, FNs organ för flyktingar, var det under 2015 mer än dubbelt så många (19,2 miljoner) som flydde pga. väder, vatten, klimat och geofysiska risker, än de som flydde på grund av konflikter och våld. Uppgifter för 2016 finns ännu inte tillgängliga.

WMO publicerar ett preliminärt uttalande om det globala klimatet 2016 som stöd för klimatmötet COP 22, som pågår sedan en vecka i Marrakesh, Marocko. Den slutliga sammanställningen kommer att släppas i början av 2017.