WMO beräknar: 2014 varmaste året i Europa

Enligt World Meteorological Organization WMOs regionala klimatcenter för Europa så ser det ut som att 2014 blir det hittills varmaste året i Europa. Enligt preliminära beräkningar kan marginalen bli så stor som 0,3° till det tidigare rekordet från år 2007.

Varma perioder har dominerat under hela året. Våren i Europa var den hittills varmaste och vintern den näst varmaste. Även om sommaren endast var den elfte varmaste och hösten den sjätte varmaste, så räcker det sammantaget för att året som helhet ska bli rekordvarmt.

Varmaste året i många europeiska länder

Ett stort antal enskilda länder ser ut att få sitt hittills varmaste år. Det rör sig om nästan 20 länder från Italien i söder till Norge i norr, från Island i väster till Polen i öster. Även för Sveriges del ser 2014 ut att kan bli det hittills varmaste året. 

Medeltemperatur i Europa 2014.
Medeltemperatur i Europa 2014, karta ur Climate Indicator Bulletin. Illustration European reanalysis and observations for monitoring.

2014 blir alltså det troligtvis varmaste året på flera hundra år i Europa.

- Nio av de tio varmaste åren har inträffat under 2000-talet. Varma år kan inträffa av naturliga orsaker, men sannolikheten ökar i ett varmare klimat. I början av 1900-talet, innan den mänskliga klimatpåverkan kom igång på allvar, var sannolikheten för så många varma år i rad betydligt mindre än idag. Att hela Europa är varmare under alla årstider och på alla tider av dygnet, undantaget en kall sommar i Central- och Sydeuropa, bidrar till bilden av ett varmare klimat, säger Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI.

Varmt även globalt

Enligt den amerikanska vädertjänsten, NOAA, så var årets november den sjunde varmaste globalt sett. Även om november i det avseendet inte var lika extrem som augusti, september och oktober, så är sannolikheten ändå hög att 2014 som helhet blir det hittills varmaste året globalt.