WMO bekräftar att 2017 var ett av de tre varmaste åren

WMO (the World Meteorological Organization) pekar i ett pressmeddelande idag på att de senaste tre åren varit de hittills varmaste. Enligt WMO är detta ett tydligt tecken på att klimatförändringen till följd av ökande halter av växthusgaser i atmosfären fortsätter. 2016 är enligt WMO det enskilt varmaste året medan 2017 är det varmaste året utan El Niño.

WMO har summerat information från fem ledande internationella dataset. Summeringen visar att den globala medeltemperaturen 2017 var omkring 1.1° Celsius högre än förindustriell tid.

Långsiktig trend

”Den långsiktiga temperaturtrenden är viktigare än att ranka enskilda år, och trenden är uppåtgående”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande från WMO. Han fortsätter:

”Det här århundradet har innehållit sjutton av de arton varmaste åren, och graden av uppvärmning har under de tre senaste åren varit exceptionell. Uppvärmningen av Arktis är särskilt uttalad och det kommer att ha djupgående och långlivade återverkningar på havsnivåer, och på vädermönster i andra delar av världen”.

– Slutsatserna från WMO är de samma som för det europeiska vädercentret ECMWF och Copernicus sammanställning nyligen. Den globala uppvärmningen är ett obestridligt faktum, konstaterar Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Extremväder i många delar av världen

WMO:s generalsekreterare pekar i pressmeddelandet från WMO också på att höga temperaturer bara är en del av de effekter vi ser av klimatförändringen. Under 2017 var det också extremväder i många delar av världen. Petteri Taalas refererar bland annat till att det i USA varit det mest kostsamma året sett till väder- och klimatrelaterade katastrofer. I andra delar av världen har länders ekonomiska utveckling avstannat eller hindrats till följd av tropiska cykloner, översvämningar och torka.