WMO: 2017 troligen ett av tre hittills varmaste åren, med rekordmycket extremväder

WMO – världsmeteorologiorganisationen – lanserar idag sin preliminära rapport om världens klimat 2017. Enligt rapporten är det mycket troligt att 2017 kommer att vara ett av de tre varmaste åren. WMO skriver också att året inneburit många svåra väderhändelser, till exempel orkaner, översvämningar, värmeböljor och torka.

WMO konstaterar också i sin preliminära rapport att det är fortsatt hög koncentration av koldioxid i atmosfären, att havsnivåer fortsätter stiga och försurningen av haven fortsätter med oförminskad styrka. Isutbredningen i Arktis är mindre än genomsnittligt. Även i Antarktis, som tidigare haft en stabil isutbredning, är det i år nära rekord-låg isutbredning.

Den preliminära rapporten visar att den globala temperaturen under januari-september var omkring 1,1 grader högre jämfört med förindustriell tid.

Varmaste femårsperioden

Som en följd av en stark El Niño är 2016 fortfarande det varmaste året hittills. 2013 – 2017 beräknas bli den varmaste femårsperioden hittills, enligt WMO.

– De senaste tre åren har varit i topp när det gäller temperaturrekord. Det är del av en långsiktig trend, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Extremväder tecken på klimatförändring

Han ger också exempel på några extraordinära väderhändelser från året, såsom temperaturer över 50 grader i Asien, rekordstarka orkaner i Karibien och Atlanten, förödande monsun-översvämningar som påverkat miljoner människor och obeveklig torka i östra Afrika.

Försäljare som överraskats av översvämning, Afrika
Översvämning i Afrika. Arkivbild.

– Många av dessa händelser, och detaljerade vetenskapliga studier kommer att avgöra exakt hur många, är tecken på en klimatförändring som orsakas av ökande koncentrationer av växthusgaser orsakade av människan.

Gustav Strandberg
Gustav Strandberg, klimatforskare SMHI Rossby Centre.

– En global uppvärmning på mer än två grader, det som Parisavtalet är menat att undvika, blir tyvärr allt mer troligt, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

WMO:s preliminära rapport presenteras i samband med öppnandet av FNs klimatkonferens i Bonn.