Webb-seminarium om FNs klimatrapport

FNs klimatpanel IPCC presenterar i nästa vecka sin andra delrapport som behandlar klimatförändringens effekter, sårbarhet och möjligheterna till anpassning. I anslutning till rapporten, den 31 mars, arrangeras ett seminarium kring klimatanpassning. Seminariet kan följas direkt på webben.

Den andra delrapporten beskriver hur natur och samhällen redan påverkats och kommer att påverkas världen över. Rapporten redovisar också olika regioners och sektorers sårbarhet inför klimatförändringar liksom möjligheterna till anpassning.

Under webbseminariet, som sänds direkt den 31 mars, medverkar bland andra Richard Klein, Stockholm Environment Institute (SEI), medförfattare till rapporten. Richard Klein berättar om klimatförändringarnas globala effekter och om möjliga anpassningsåtgärder. Henrik Carlsen, SEI, visar hur klimateffekter i omvärlden påverkar oss i Sverige.

Föreläsningarna följs av en diskussion om det svenska arbetet för att möta indirekta konsekvenser av globala förändringar. I panelen medverkar bland andra Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och Pär Holmgren, samhällsdebattör och tidigare meteorolog på SVT.

Seminariet arrangeras av SEI och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, i samarbete med Nationell plattform för arbete med naturolyckor.

Seminariet startar kl 9.30 och pågår fram till 12.30.