Visualiseringsteknik ska underlätta beslutsfattande

Den 30 mars invigs Norrköpings beslutsarena, en avancerad interaktiv studio på Linköpings universitet. Här ska politiker, forskare och planerare få tekniskt stöd i möten där svåra beslut måste fattas. Beslutsarenan är utvecklad av forskare på centrum för klimatpolitisk forskning, tema miljöförändring och C-Research vid Linköpings universitet i samarbete med SMHI.

 – Genom att använda ny teknik kan beslutsfattare nu enkelt visa, dela och ta ställning till komplicerade fakta, oavsett om man finns fysiskt på plats eller deltar via webb, berättar Lotta Andersson, klimat- och vattenexpert vid SMHI.

Norrköpings beslutsarena
Foto Linköpings universitet

– Möten där alla deltagare tittar på en persons presentation är inte effektivt vid exempelvis stadsplanering eller krishantering. Då behöver olika scenarier och åtgärder enkelt kunna jämföras. Arenan är svaret på ett behov av större interaktivitet, säger universitetslektor Tina-Simone Neset, föreståndare för arenan, i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.