Visualiseringsteknik förenklar väghållningen

När vintersäsongen kommer med hastiga omslag till snö och halka är det viktigt med snabba och säkra prognoser. Och minst lika viktigt är det att informationen är lätt att tolka och överblicka för landets alla tusentals väghållare. SMHI har nu vässat användarvänligheten i sina prognostjänster med hjälp av visualiseringsteknik.

Kvittot på att vi lyckats kom när Vägverket valde vår prognostjänst. Då hade de testat och jämfört den mot ett konkurrerande system under hela förra vintern. Bedömningen byggde på både prognossäkerhet och tjänstens användarvänlighet, säger Magnus Rödin, kundansvarig på SMHI.

Vägverkets omdöme löd "användarvänligt och översiktligt", "funkar för både proffs och nybörjare".

Visualiseringsenheten NCVA på Linköpings universitet deltog i arbetet med att fintrimma webbtjänsterna för Vägverket och för kommuner och lokala entreprenörer.

Översikten viktig

- Vägverkets väghållare ser nu alla prognoser i ett och samma webbfönster på ett överskådligt sätt. Parametrar som vind, vägtemperatur och nederbörd kan väljas i en och samma karta, och varningar visas med färgade prickar som signalerar var olika insatser behövs. Kartan går också att snabbzooma i för att enkelt få överblick över området, fortsätter Magnus.

Gratis att uppgradera sin tjänst

För kommunala och lokala väghållare lanseras nu den vässade tjänsten, iBizmet, som kunderna kostnadsfritt kan uppgradera till. Det som behövs är nya lösenord.
- Nyheter är bland annat att användarna kan personalisera vyn. De väljer själv de geografiska områden och de prognoser de vill ha, och allt visas i samma webbfönster, avslutar Magnus Rödin.