Visualisering av aktuella vattenflöden med prognoser

Hydrologiskt nuläge är en tjänst som visualiserar aktuella vattenflöden med prognoser som har utvecklats för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige.

Både karta och diagram används i visualiseringen, och gemensamt för båda är att aktuella vattenflöden alltid jämförs med platstypiska förhållanden. Detta gör det möjligt att avgöra om aktuella flöden på något sätt avviker från vad som är normalt för platsen.

Rent tekniskt beräknas statistik för varje dag på året i alla landets vattendrag. Det aktuella flödet jämförs sedan med statistiken i varje vattendrag. Normalintervallet definieras som intervallet mellan de 25:e och 75:e percentilerna i flöden under perioden 1999-2012. Det betyder att under hälften av åren mellan 1999-2012 låg flödet inom detta intervall.

Hydrologiskt nuläge