Vintern 2012/2013 – ganska normal svensk vinter

Vintern 2012/2013 bjöd inte på någon större väderdramatik. Det mest händelserika var att våren lokalt anlände till Norrland medan det fortfarande var vinter i södra Sverige.

Den mest spektakulära händelsen vintern 2012/2013 torde vara att den meteorologiska våren anlände till ett par stationer i södra Norrland redan den 22-23 februari medan vintern ännu behöll sitt grepp i Sydsverige. Några dagar senare anlände dock den av många efterlängtade våren även till ett par stationer i sydöstra Götaland.

För västgötarna liksom boende vid södra Norrlandskusten var det dock en annan händelse som torde bli mer hågkommen, nämligen det kraftiga snöfall den 1 december som ledde till att det lokalt föll mer än en halvmeter nysnö på ett dygn.

Mild vinter i nordöstra Norrland

Vintern 2012/2013 blev tämligen normal i hela landet. Temperaturavvikelserna för vintern som helhet hamnade på de flesta håll inom en grad (Tabell 1). I nordöstra Norrland blev det dock en mild vinter med överskott på drygt två grader, mycket beroende på den extrema värmen i slutet av februari. I samband med denna värme uppmätte både Piteå och Jokkmokk sina näst högsta februaritemperaturer sedan mätningarna började där 1860.

Det mest utmärkande för årets vinter var att mildluftsattackerna var få men att den riktigt rejäla kylan saknades. Symptomatiskt för detta var att vinterns lägsta temperatur blev måttliga -38,5° uppmätt på juldagen i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland. Vinterns preliminärt högsta temperatur noterades den 27 februari då Brovallen i Dalarna uppmätte +11,9°.

Torrt i väster – blött i öster

Ost- och nordostliga vindar dominerade under vintern vilket medförde att stora delar av fjällkedjan fick mindre nederbörd än normalt. I norra Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen fick man bara omkring 50-60% av normal nederbörd. Där var det dock torrare så sent som vintern 2010. Medan det överlag var torrt i landets västra delar var det i allmänhet blötare längre österut. Jokkmokk hade sin preliminärt fjärde nederbördsrikaste vinter. Där får man gå tillbaka till rekordvintern 1967 för att finna en mer nederbördsrik vinter. Med undantag för fjällkedjan så grundlades nederbördsöverskotten i december som var nederbördsrik i praktiskt taget hela landet och då speciellt östra Sverige. Detta berodde på att talrika snöbyar bildades längs ostkusten tack vare varmt havsvatten och kalla ostvindar.

Vinterns största dygnsnederbördsmängd kom vid nyår i samband med att ett intensivt lågtryck passerade österut över landet. I Halland fick Torup och Havraryd 42 mm regn, för övrigt den största regnmängd som uppmätts på nyårsafton på minst 50 år.

Stormfri vinter

Efter en stormfri höst blev det inte heller under vintermånaderna december-februari något stormtillfälle vid våra kuststationer. Den sista januari rapporterades dock stormbyar vid sydkusten med som mest 27 m/s i Hanö i Blekinge i samband med att ett djupt lågtryck drog österut över Sverige.

Svealand snötäckt sedan november

I praktiskt taget hela Svealand lade sig snön redan i slutet av november och låg sedan där oavbrutet. I Stockholm lade sig snön redan den 29 november och har alltså legat där sedan dess. Att snötäcket ligger oavbrutet i huvudstaden under de egentliga vintermånaderna december-februari har bara hänt fyra gånger sedan 1961, nämligen vintern 65/66, 69/70, 78/79 samt 2010/2011. Det maximala snödjupet där uppmättes på annandag jul då det var 42 cm där. Julaftonen var dessutom Stockholms snörikaste sedan 1915.

Stora snödjup i norra Norrlands inland

I de södra fjällen medförde en mild novembermånad att den snö som fanns där smälte undan och då torrt väder dominerade där under den egentliga vintern blev snötäcket där blygsamt. I Storlien dröjde det ända fram till den 5 februari innan ett snödjup över 50 cm observerades. På julafton var det bara 10 cm där. Medan det var snöfattigt i fjällen var det desto mer snörikt i norra Norrland utanför fjällen där snödjupet på sina håll var över 1 meter. Vinterns preliminärt största snödjup, 146 cm, rapporterades från Jokkmokk den 5-21 februari innan mildvädret började tära på snötäcket.

I Skara uppmättes i början av december ett tangerat snödjupsrekord för december då det var 59 cm där. I Kilagården strax sydväst om Skara gick man från barmark den 30 november till att ha 75 cm snödjup den 1 december. Detta är en av de allra största snödjupsökningar som observerats från en dag till en annan i Sverige. Även längs södra Norrlandskusten inleddes vintern med en rejäl dos nysnö. Hassela i Hälsingland fick en snödjupsökning på 60 cm detta dygn.

Överlag var vinterns största snödjup i söder omkring de normala. Längs södra Norrlandskusten var snödjupet större än vad som är normalt, mycket tack vare att ost- och nordostvindar dominerade under vintern vilket genererade tätt snöfall längs kusten.

Vintern 2012/2013
Tabell 1: vintern 2012/2013 i siffror för ett urval stationer. Stationer märkta med en asterisk (*) saknar enstaka värden för februari. Förstora Bild