Vindprognoser i beta-tjänst för hav och kust

Vid kusten och ute på havet spelar vindar en mycket viktig roll, både för planering av aktiviteter och för upplevelsen av vädret. SMHI testar nu ett nytt sätt att presentera vindprognoser i en beta-tjänst kallad Hav och kust. 

I beta-tjänsten Hav och kust presenteras prognosen för vind i en karta. Det går även att se områden där skillnaden mellan byvind och medelvind är större än 5 m/s.

Skärmklipp från beta-tjänst Hav och kust juni 2016
Förstora Bild


 

– Vind är absolut den viktigaste väderparametern för de flesta människor som befinner sig vid kusten och ute på havet. Det visar våra användarundersökningar tydligt. Därför vill vi nu presentera vindprognoser på fler sätt än enbart i väderprognoserna på smhi.se och i mobil-apparna, säger Johanna Fältström, produktansvarig på SMHI.

Prognos och observationer i samma tjänst

Förutom prognos för vindar presenteras också observationer i tjänsten Hav och kust. Observationer är uppmätta värden från alla SMHIs mätstationer som mäter vind.

– Vi vet att våra användare jämför prognoser med senaste observationerna. Nu finns både prognos och observationer i samma tjänst och användaren behöver inte växla mellan olika tjänster, förklarar Johanna Fältström.

Strömmar och vågor kommer

Tjänsten kommer att byggas på med prognoser för strömmar och vågor, som också är viktiga parametrar till sjöss. Målet är att kunna erbjuda en mer komplett tjänst till nästa sommar.

– Vi hoppas att många ska använda beta-tjänsten nu, så att vi får in synpunkter som  är viktiga för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det är först när vi får riktiga användare som vi kan utvärdera hur snabb tjänsten är till exempel, avslutar Johanna.