Viktigt stöd till Hack for Sweden

Idag har regeringen fattat beslut om att stödja 2017 års Hack for Sweden som SMHI är projektledande myndighet för. Stödet är viktigt för utvecklingen av hackathonet där en rad myndigheters öppna data kan utvecklas till spännande nya innovationer.

Rolf Brennerfelt
Rolf Brennerfelt

– Hack for Sweden är en värdefull arena där vi är ett stort antal myndigheter som gemensamt sätter fokus på öppna data. SMHI har liksom övriga medverkande myndigheter mängder av intressant information som till exempel kan användas innovativt i nya nyttiga appar och tjänster. Det är glädjande att regeringen nu stöttar denna myndighetssamverkan. Digitalisering är också ett av SMHIs fokusområden, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI.

Hackaton i mars

Nästa års Hack for Sweden kommer att genomföras i mars. Just nu pågår arbetet med att forma och planera hackathonet.

Angela Yong
Angela Yong. Foto SMHI

– Hack for Sweden är ett unikt myndighetsamarbete som sedan starten 2014 bidragit till att öka tillgängligheten för öppna data. Denna samverkan är också något som vi vill utveckla vidare.  Regeringens beslut om Hack for Sweden bidrar till att hackathonet kan fortsätta utvecklas och förhoppningsvis locka fler tävlande lag. Uppgiften för deltagarna är, precis som tidigare, att under ett dygn skapa nya digitala tjänster och lösningar med hjälp av öppna data, säger Angela Yong, SMHI, projektledare för Hack for Sweden 2017.

SMHI, som projektleder Hack for Sweden 2017, får genom dagens beslut disponera 500 000 kronor under 2016. SMHI får även disponera 500 000 kronor för 2017, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut.

Hack for Sweden kommer att öppna för anmälan i december. Mer information kommer att finnas på hackforsweden.se