Viktigt nordeuropeiskt samarbete för säker flygning

Vädret är en viktig faktor när flygturer ska planeras och genomföras. Tjugofem av SMHIs meteorologer jobbar med flygväder, och förser flyget i Sverige med prognoser dygnet runt, årets alla dagar. För att öka säkerheten inom det internationella flyget samarbetar svenska SMHI med andra flygvädertjänster i Norden och Baltikum. Det är något som EU-kommissionen uppmärksammat.

På SMHIs kontor i Upplands Väsby finns tjugofem meteorologer som är specialiserade på flygväder. Det är alltid minst två meteorologer i tjänst. Uppdraget för SMHI är helt enkelt att bidra till att du får en säker flygning.

SMHIs flygmeteorologer i Upplands Väsby
Två av SMHIs flygmeteorologer i Upplands Väsby; Hampus Sellman och Malin Anteros.

Väderberoende flygare

– Det gäller att hela tiden ha koll på vädret för att kunna planera och utföra en säker flygning, säger Michael Hansson, chef för flygvädertjänsten på SMHI.

Flygets behov av väderprognoser skiljer sig en hel del från allmänhetens. Flygväder-meteorologen kan vara fullt sysselsatt en solig sommardag för att bedöma hur vinden på cirka 10 kilometers höjd beter sig. Finns det risk för turbulens? Hur kraftig? Finns det risk att de små stackmolnen blir stora åskmoln under eftermiddagen?

Flygmeteorologerna arbetar med dels prognoser för planering av flygning, dels varnings-tjänst.

– Piloterna måste ta del av våra varningar, informationen når dem även när de är i luften. Vi märker att de reagerar - nästan alltid tar de vägar runt de områden vi varnar för, säger Hampus Sellman, flygvädermeteorolog.

Piloter i ett flygplan

Uppmärksammat samarbete för framtiden

Behov och krav från flyget på väderprognoser förändras med ny teknik och en ökande flygtrafik. Internationell samverkan är en nyckel för att ge flyget säkra och bra meteorologiska underlag. SMHI samarbetar därför med flygvädertjänster i Danmark, Finland, Norge, Island, Estland och Lettland under namnet Northern European Aviation Meteorology Consortium, NAMCON, för att tillsammans producera säkra och kostnadseffektiva flygvädertjänster för hela norra Europa. Här är några exempel;

• DMI i Danmark gör dagligen prognoser för södra Sverige

• SMHI levererar en flygväderkarta för norra Europa tillsammans med FMI i Finland.

• Inom ramen för NAMCON finns en gemensam metod för att koordinera flygvädervarningar.

• I Danmark och Sverige används ett gemensamt prognosverktyg för flygtrafik under 4000 meter. Målet är att utöka det samarbetet till Finland och Norge.

Andra projekt som pågår inom NAMCON är en gemensam flygväderkarta för Estland och Lettland, samarbete kring metoder och tolkningar av regelverk samt verifikation av flygplatsprognoser. Dessutom pågår samarbete kring utveckling och utbildning.

– Samarbetet mellan flygvädertjänsterna i Norden och Baltikum är unikt i sitt slag och följs med stort intresse av övriga Europa. Under flygbranschens stora konferens, World ATM Congress, i Madrid tidigare i vår fick NAMCON ett särskilt omnämnande från EU-kommissionen för arbetet med att stötta flyget i Europa, berättar Michael Hansson, chef för flygvädertjänsten på SMHI.