Viktig satellit för miljöövervakning

Tidigt igår morse sändes satelliten Sentinel-2 upp från Franska Guinea. Satelliten ingår i Copernicus, det system som EU och ESA (European Space Agency) utvecklar för jordobservationer. Sentinel-2 är viktig bland annat för övervakning av vegetation (skog), mark och vattenytor på land.

Sentinel-2, en del av Copernicus. Sändes upp den 23 juni 2015.
©ESA–ATG medialab

Senintel-2 har en optisk kamera som kommer att komplettera de radarbilder som satelliten Sentinel-1 ger. Data från satelliten kommer att vara fri och öppen. Rådata analyseras och bearbetas av såväl offentliga som privata aktörer.

Huvudsyftet med Copernicus är att leverera information som möter användarnas behov. För att ta tillvara på användarnas synpunkter har ”Copernicus User Forum” etablerats. SMHI är Sveriges företrädare.