Växthusgaserna fortsätter att öka i atmosfären

Världsmeteorologiorganisationen, WMO, rapporterar att växthusgaserna fortsätter att öka i atmosfären. Det innebär att koldioxidhalten har ökat med 40 % sedan 1750.

År 2011 var den globala koldioxidhalten 390,1 ppm*, metangashalten 1813 ppb** och lustgashalten 324,2 ppb, enligt statistik som presenteras av WMO i Greenhouse Gas Bulletin nr 8.

Detta innebär att växthusgaserna har ökat rejält sedan början av industrialiseringen. Från 1750 fram till 2011 är den globala ökningen av koldioxid (CO2) 40%. För metangas (CH4) och lustgas (N2O) är ökningen under samma tidsperiod 159 % respektive 20%.

Ökningstakten för koldioxid samma senaste tio åren

Ökningstakten, dvs. förändringen från ett år till nästa år, har varit likartad under det senaste årtiondet för koldioxid. Från år 2010 till 2011 ökade den globala koldioxidhalten med 2 ppm, vilket också är genomsnittsökningen under de senaste 10 åren. Ökningen sker nu snabbare än under 1990-talet då genomsnittsökningen var 1,5 ppm per år.

Även lustgas ökar, senaste året med 1 ppb vilket är mer än genomstnittsökningen under de senaste tio åren (0.78 ppb).

När det gäller metangas så har ökningstakten varierat mer med tiden. Från att ha stigit ganska brant (med i snitt 13 ppb per år) under slutet av 1980-talet, så var metangashaltens förändringar tämligen små i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. De senaste fem åren har metangashalten återigen ökat mer markant, med 5 ppb per år eller mer.

Ökningen av växthusgaserna leder till en fortsatt ändring i strålningsdrivningen av klimatet genom en förstärkning av växthuseffekten. Sedan 1990 har strålningsdrivningen ökat med 30%, varav CO2 står för 80% av ökningen.* ppm utläses ”part per million” vilket står för ”miljondelar”, 1ppm = 0.0001 %
**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %