Vattnet varmare än normalt

Under SMHIs utsjöexpedition 8-15 november med R/V Aranda uppmättes ytvattentemperaturer klart över det normala i alla besökta områden i Östersjön och Västerhavet.

I Skagerrak var temperaturen, ända ner till ett djup av ca 100 meter, mellan en och fyra grader högre än normalt för årstiden. Senast temperaturen i Skagerrak så här års var lika hög var år 2000 men då endast ner till 30-40 meters djup.

Aranda
R/V Aranda Foto Ilkka Lastumäki
 

- Det som är anmärkningsvärt är att vattnet är betydligt varmare långt ner i vattenmassorna vilket betyder att det lagras mer energi i havet. Det är förmodligen en konsekvens av den varma och långvariga sommaren. Den lagrade energin kan leda till en lindrigare isvinter, men det är osäkert om det får några ytterligare följder längre fram, berättar Lars Andersson, oceanograf på SMHI.

I sydöstra Skagerrak uppmättes 13.5oC i ytvattnet att jämföra med normala 9.3oC.  I Kattegatt var temperaturen högre än normalt i hela vattenpelaren, med ytvärden varierande i intervallet 10.5 till 11.5°C mot normala 8.3-8.8oC.

I Egentliga Östersjön uppvisade vattentemperaturer, från ytan ner till termoklinen (temperatursprångskiktet) på 30 till 40 meters djup, som låg klart över det normala. I de norra delarna var temperaturen ca 0.6oC högre än normalt medan överskottet i söder var nästan 4oC.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014 (5,9 MB, pdf)