Vattennivån i Vänern har kulminerat

Vattennivån i Vänern har länge legat högt, men nu har den långsamt börjat sjunka. Hur vanligt är det då att Vänerns nivå är så hög som den varit i år?

Vattennivån i Vänern har en tid legat på en hög nivå och kulminerade den 4 december på 44,88 meter över havet i höjdsystemet RH00. Sedan dess har nivån sjunkit ett par centimeter.

Vattennivån i Vänern styrs av hur vädret är i hela tillringsområdet som omfattar stora delar av Värmland, Västergötland och Dalsland samt en del av Norge. Den senaste tiden har det varit minusgrader i hela området vilket gjort att nederbörden har fallit som snö istället för regn. Det har gjort att tillrinngen till Vänern sakta minskat och även vattennivån har nu långsamt börjat sjunka.

För att den närmaste tiden få en tydlig höjning av Vänerns nivå krävs att det blir ett omslag till milt vädret under en längre period i stora delar av tillrinningsområdet. I så fall kommer snön som ligger i området att smälta och eventuell nederbörd faller som regn. Den troligaste utvecklingen är dock att vattenståndet kommer fortsätta sjunka.

Jämförelse med andra år

Hur vanligt är det då att Vänerns nivå är så hög som den varit i år? Om man jämför årets vattenstånd med andra år ser man att den höga nivån inte är särskilt ovanlig.

Sedan Vänern började regleras 1937 har lika hög eller högre vattennivå förkommit 12 gånger. Innan 1937 var det betydligt vanligare med höga vattennivåer och framförallt blev perioderna med högt vattenstånd mer långvariga.

Vattennivå Vänern dec 2012
Vattennivån i Vänern i höjdsystem RH00. Årets nivå jämförs med dem från 2000-2001, 2006-2007 samt medelvärdet. Mätningarna är gjorda av Vattenfall. Förstora Bild

Många minns säkert den extremt höga vattennivån i Vänern vintern 2000-2001. Vattenståndet var då som högst ca 80 cm högre än i år och under 7 månader låg vattennivån högre än det högsta som uppmätts i år. Senaste gången nivån var högre än i år var i början av 2007, då den som högst var 44.94 meter över havet.